Novi Sad

Atelje i knjigoveznica IVKOVIĆ

Dunavska 10, 21000 Novi Sad, Srbija

Tel/fax: (+381 21) – 521 461

office@ivkovic1789.com

Inđija

IVKOVIĆ 1789

Fashion Park Outlet – lokal 67, 22320 Inđija, Srbija

Tel/fax: (+381 22) – 21 00 109

1789outlet @ gmail.com