Politika Privatnosti

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Politika privatnosti sadrži informacije o vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, o pravnom osnovu i svrsi obrade ličnih podataka, pravima lica na koja se podaci odnose, o rukovaocu, obrađivačima i primaocima ličnih podataka, vremenskom periodu čuvanja podataka o ličnosti, i izmenama i dopunama ove Politike privatnosti.

 

U današnje vreme, za potrebe bolje komunikacije sa klijentima i marketinga, poslovanje je neizostavno povezano i sa obradom ličnih podataka.

 

Kao kompanija koja ima reputaciju u ovoj delatnosti, i koja u prvi plan stavlja odnos prema potrošačima, veoma nam je stalo do zaštite podataka o ličnosti naših kupaca i korisnika sajta.

 

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga pažljivo pročitate navedene uslove. Svaka poseta našoj web-stranici, kao i kupovina online, znači da ste ove uslove pročitali i da se sa njima slažete u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovu web-stranicu.

 

SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ Novi Sad obavezan je da štiti privatnost kupca, odnosno korisnika sajta, i garantuje da će lične podatke čuvati, obrađivati i koristiti u skladu sa svrhom i pravnim osnovom zbog kojih su prikupljeni.

 

SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ Novi Sad preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mere u cilju obezbeđivanja obrade podataka o ličnosti u skladu sa pozitivnom pravnom praksom i odgovarajućim pravnim propisima, u cilju sprečavanja gubitka, zloupotrebe ili izmene podataka o ličnosti kupaca.

 

Podatke koje ste nam poverili nećemo dostavljati neovlašćenim trećim licima, i sa njima ćemo postupati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018). Uvid u prikupljene podatke imaju isključivo ovlašćena zaposlena lica u SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ Novi Sad, kao i obrađivači i primaoci sa kojima je regulisan poslovni odnos. Svi zaposleni u SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ Novi Sad svesni su značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti.

PODACI O RUKOVAOCU

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca ima:

Naziv: SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“

Sedište: Ul. Dunavska br.10, 21000 Novi Sad

Matični broj: 56743235

Poreski identifikacioni broj: 103594493

E-mail adresa: office@ivkovic1789.com

Telefon: 021/521-461

Lice odgovorno za zaštitu podataka o ličnosti: Đorđe Ivković

Kontakt: prodaja@ivkovic1789.com

PODACI O KUPCU KOJI SE OBRAĐUJU

SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ obrađuje sledeće podatke:

Ime i prezime

Adresa stanovanja

Broj telefona

E-mail adresa

IP adresa

Pol

Datum rođenja

PRAVNI OSNOV I SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA KUPCA

Prema važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet neposredno ili posredno određen ili odrediv, posebno na osnovu oznaka identiteta kao što su: ime i prezime, identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u komunikacionim mrežama, ili jednog ili više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekomonskog, kulturnog i društvenog identiteta, dok je lice na koje se podaci odnose fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Pravni osnov određen je u skladu sa čl. 12 važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti može biti:

Pristanak dat od strane posetioca web-stranice Ivkovicns.com, kojom lice dozvoljava prikupljanje podataka za jasno naznačenu svrhu. Pristanak se može povući u bilo kom trenutku slanjem e-mail poruke odgovarajućeg sadržaja na: office@ivkovic1789.com, ili slanjem dopisa na adresu: Dunavska br.10, 21000 Novi Sad.

Zaključenje i/ili izvršenje ugovora.

Poštovanje pravnih obaveza rukovaoca.

Zaštita životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose, ili drugog fizičkog lica.

Obavljanje poslova u javnom interesu, ili izvršenje zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca.

Legitimni interes rukovaoca za marketinške i analitičke svrhe. Naš legitimni interes zasnovan je na Vašim željama kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu i ponudili proizvode i usluge koji bolje odgovaraju Vašim potrebama i željama.

Svrha obrade podataka o ličnosti

SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ obrađuje lične podatke o registrovanim korisnicima, navedene u ovoj Politici privatnosti, iz sledećih razloga:

Odgovaranje na upit ili zahtev korisnika i pružanje najbolje moguće usluge.

Obrađivanje porudžbina (npr. obaveštavnje kupca o statusu narudžbine, vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahteve u vezi sa narudžbinom i sl.).

Omogućavanje kupcima podnošenje reklamacija i povrata robe kupljene u Internet prodavnici.

Omogućavanje kupcima zamenu robe.

Omogućavanje kupcima različitih načina plaćanja.

Omogućavanje kupcima povraćaja sredstava plaćanja.

Omogućavanje prikazivanja sadržaja na web-stranici na najučinkovitiji način.

Filtriranje sadržaja koji je prilagođen interesovanjima kuoca kako bismo ponudili svoje proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, a u cilju olakšavanja pretrage.

Čuvanje bilo kog popisa želja koje korisnici web-stranice mogu kreirati.

Omogućavanje učestvovanja u nagradnim igrama i sličnim promocijama.

Prilagođavanje sadržaja korisnika našim web-stranicama u cilju pružanja personalizovane ponude.

Otkrivanje i/ili sprečavanje zloupotrebe ili prevare.

Obaveštavanje o promenama odredbi, uslova i pravila i/ili drugih administrativnih podataka.

Vaše podatke možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju Vaše posebne saglasnosti, i to u svrhu:

– izveštavanja o posebnim pogodnostima koje su često vremenski ograničene,

– izveštavanja o sezonskim sniženjima, akcijskim prodajama i ostalim prodajnim pogodnostima,

– izveštavanja o posebnim akcijama rezervisanim samo za naše članove,

-obaveštavanja o novim kolekcijama,

– dostavljanja korisnih informacija vezanih za SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ Internet prodavnicu i druge maloprodajne objekte,

– kontaktiranja u vezi sa oglašavanjem i istraživanjem tržišta (slanje upitnika, anketa i sl.),

– marketinških analiza u cilju poboljšanja prodajne ponude.

REGISTRACIJA I OTVARANJE PROFILA

„IVKOVIĆ ATELJE“ Internet prodavnicu možete koristiti u svojstvu “Registrovanog korisnika” ili “Gosta”.

1.1 REGISTROVANI KORISNIK

Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su sledeći lični podaci: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mesto prebivališta, pol, datum rođenja i IP adresa.

Vaš „IVKOVIĆ ATELJE“ profil dostupan je samo nakon registracije na ivkovic1789.com web-stranici sa tačnim registracionim podacima, tj. e-mail adresom i lozinkom. Molimo Vas da te podatke čuvate, kao i da koristite sigurne (složene) lozinke. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku koristite velika i mala slova, i brojeve, kao i da svakako upotrebite lozinku od najmanje šest znakova. Preporučujemo i da lozinku promenite makar jednom godišnje. SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ nema pristup lozinki, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke.

Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao.

Korisnik garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti.

SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ čuva podatke do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može odjaviti u bilo kom trenutku slanjem obaveštenja odgovarajuće sadržine u elektronskoj formi na e-mail adresu office@ivkovic1789.com (e-mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani korisnik), ili slanjem dopisa na adresu sedišta rukovaoca. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web-stranici, odjavite se sa Newslettera i sl.),“IVKOVIĆ ATELJE“ Internet prodavnica će čuvati Vaše podatke u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

Gorenavedeni podaci (osim lozinke) i istorija porudžbina na Vašem profilu, dostupni su zaposlenima u SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ i obrađivačima sa kojima rukovalac ima regulisan poslovni odnos, kada je to neophodno za ispunjenje svrhe obrade. Ako Vas interesuje ko sve može imati pristup Vašim ličnim podacima, molimo Vas pročitajte rubriku „Obrađivači i primaoci ličnih podataka.“

1.2 GOST

Kupovinu u našoj Internet prodavnici može ostvariti i neregistrovani korisnik, odnosno gost.

U cilju uspešnog obrađivanja narudžbine od strane gosta potrebni su sledeći lični podaci: ime i prezime, adresa i mesto prebivališta, adresa isporuke, e-mail adresa i kontakt telefon. Ukoliko ne pružite tražene podatke, „IVKOVIĆ ATELJE“ verovatno neće moći da obradi Vašu porudžbinu i dostavi Vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.

U skladu sa načelom minimizacije podataka, od Vas tražimo samo osnovne podatke koji su nam neophodni za sprovođenje online prodaje, odnosno podatke koji će nam omogućiti da Vas, u skladu sa propozicijama SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ i dobrim poslovnim običajima, informišemo o svemu što može doprineti poboljšanju naše usluge, kao i povećanju Vašeg zadovoljstva našom uslugom.

1.3 DOSTAVA PROIZVODA NARUČENIH U INTERNET PRODAVNICI

Lične podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresa isporuke, e-mail adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine, delimo sa našim partnerima za logistiku (BEXexpress), kako bismo pripremili proizvode iz Vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema Vašem zahtevu. Poslovni partneri ovlašćeni su da te podatke koriste i kontaktiraju Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

1.4 POSTAVLJANJE UPITA ILI ZAHTEVA

Korisnik našeg web-sajta može postaviti specifična pitanja posredstvom kontaktnih obrazaca koji su dostupni na „IVKOVIĆ ATELJE“ Internet prodavnici, ili alternativno putem naše e-mail adrese. Podaci koje korisnik dostavi (IP adresa i/ili e-mail adresa) prilikom postavljanja željenih upita biće korišćeni za rešavanje korisnikovih pitanja.

Navedena e-mail adresa nije lična već je to poslovna e-mail adresa SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“. Dakle, ista nije vezana za jedno fizičko lice već podatke dostavljene ovim putem mogu obrađivati različite osobe zaposlene u SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“, a sve u cilju brzog i efikasnog rešavanja zahteva korisnika.

1.5 PLAĆANJE U INTERNET PRODAVNICI

Plaćanje porudžbina u „IVKOVIĆ ATELJE“ Internet prodavnici vrši se isključivo pouzećem.

1.6 Newsletter i upotreba podataka za marketing

SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ putem Newsletter-a obaveštava korisnike koji pošalju svoj pristanak o: novostima u ponudi u našoj Internet prodavnici i maloprodajnim objektima, tekućim marketinškim aktivnostima, programu lojalnosti i drugim programima vernosti, nagradnim igrama, posebnim događajima koje SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ organizuje, kao i o svim drugim aktuelnim događanjima vezanim za SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“.

Kako biste se prijavili za primanje Newsletter-a dovoljno je da pošaljete svoju e-mail adresu na koju želite da primate Newsletter. U svakom trenutku možete se odjaviti sa Newsletter-a u skladu sa uputstvima koje ćete dobiti elektronskom poštom nakon prijave, kao i u svakom Newsletter-u.

Prijavom na Newsletter izjavljujete da ste saglasni da vršimo procenu Vaše aktivnosti na našem sajtu u cilju prilagođavanja „IVKOVIĆ ATELJE“ Internet prodavnice Vašim zahtevima i interesovanjima, odnosno za dobijanje personalizovane kompilacije vesti, ponuda i drugih informacija. Vaši podaci se čuvaju i koriste za istraživanje tržišta i u promotivne svrhe. Ukoliko je potrebno, kontaktiraćemo Vas isključivo putem e-mail adrese koju ste naveli kao podatak o ličnosti. Vaše podatke ćemo koristiti i za analizu i poboljšanje efikasnosti rada „IVKOVIĆ ATELJE“ Internet prodavnice.

Takođe, možete se prijaviti za primanje novosti i pogodnosti preko SMS ili Viber-poruka, i u tom slučaju ste obavezni da date samo svoj broj telefona.

Ako prilikom prijave na Newsletter odaberete opciju da želite da primate poruke koje su više prilagođene Vašim interesovanjima, i u tu svrhu date podatak o polu i uzrastu, „IVKOVIĆ ATELJE“ će navedene podatke obrađivati kako bi se filtrirao sadržaj koji je prilagođen Vašim interesovanjima, odnosno kako bismo Vam ponudili proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, a sve u cilju olakšavanja pretraživanja naše ponude. SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ će obrađivati navedene podatke za pomenute ponude samo ako ste za to dali svoj pristanak.

Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web-stranici, odjavite se sa Newsletter-a i sl.), „IVKOVIĆ ATELJE“ Internet prodavnica će čuvati Vaše podatke o ličnosti u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

PODACI PRIKUPLJENI KROZ VAŠU INTERAKCIJU SA SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“

U „IVKOVIĆ ATELJE“ Internet prodavnici koristimo različite tehnologije kako bismo je poboljšali, učinili jednostavnijom i prilagođenoj korisnicima, efikasnijom i sigurnom. Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka sa naše strane ili trećih strana u naše ime. Primeri takvih tehnologija uključuju kolačiće, flash-kolačiće i web-analizu.

Svi podaci koje prikupimo kroz online prodaju, uključujući i podatke o proizvodima koje naši kupci traže i kupuju, odnosno stranicama koje posećuju, biće pažljivo analizirani i obrađeni, a isti će biti iskorišćeni za poboljšanje naše ponude kao i vizuelnog izgleda naše web-stranice, a sve u cilju omogućavanja jednostavnije, sigurnije, brže i udobnije kupovine.

Click-stream podaci

Kada posetite našu web-stranicu, podaci se šalju sa Vašeg pretraživača na naš server. Ti podaci nam omogućavaju da optimizujemo naše usluge i poboljšamo Vaše iskustvo na našim web-stranicama i aplikacijama. Podatke automatski prikupljamo i pohranjujemo mi ili obrađivači sa kojima imamo regulisan poslovni odnos.

Možemo prikupljati informacije o Vašem računaru u svrhu sistemske administracije, kao i za prijavljivanje zbirnih informacija za potrebe unutrašnjih marketinških analiza. Podaci o postupcima i uzorcima koje naši korisnici pregledaju, mogu uključivati sledeće:

IP adresa posetioca

Datum i vreme posete

URL preporuke (web-stranica sa koje je posetilac poslat)

Posećene stranice i “putovanje” korisnika na našoj web-stranici

Informacije o korišćenom pregledaču (tip, verzija, operativni sistem i sl.)

1.2 Kolačići (cookies)

Kolačić je tekstualna datoteka koju web-server postavlja na Vaš hard disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku zlonamernog softvera na Vaš računar.

Kolačiće upotrebljavamo kako bi „IVKOVIĆ ATELJE“ Internet prodavnica radila pravilno, kako bismo bili u stanju da vršimo unapređenje stranice sa svrhom poboljšavanja Vašeg korisničkog iskustva i personalizovali sadržaj i oglase u cilju pružanja specifičnih tehničkih karakteristika i celokupnog pozitivnog korisničkog iskustva.

Pročitajte našu Politiku kolačića kako biste saznali više o našoj upotrebi kolačića.

https://ivkovic1789.com/SRB_rs/politika-kolacica

1.3 Re-targeting tehnologije

„IVKOVIĆ ATELJE“ Internet prodavnica koristi re-targeting tehnologije. To nam omogućava direktno i lično oglašavanje posetiocima koji su već pokazali interesovanje za naše proizvode.

Re-targeting tehnologije analiziraju Vaše kolačiće i prikazuju oglase na osnovu Vašeg prethodnog ponašanja pri surfovanju internetom. Za više informacija o kolačićima pogledajte našu politiku kolačića.

  1. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Ukoliko ostavite podatke o ličnosti na „IVKOVIĆ ATELJE“ Internet prodavnici, to činite u potpunosti na dobrovoljnoj osnovi. Ipak, ako odlučite da ne date tražene informacije, različite pogodnosti za kupce možda Vam neće biti dostupne. U određenim slučajevima samo oni koji su nam pružili potrebne lične podatke moći će da naručuju proizvode, koriste određene usluge i na drugi način iskoriste aktivnosti i ponude dostupne na našoj web-stranici.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja, SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ pruža dosta opcija u cilju pružanja pomoći našim korisnicima u zadržavanju kontrole nad svojim ličnim podacima, odnosno u ostvarivanju svojih prava.

Sva prava možete ostvariti slanjem upita ili zahteva na office@ivkovic1789.com, ili na adresu Dunavska 10, 21000 Novi Sad. Upite ili zahteve obradićemo bez odlaganja i u skladu sa zakonskim obavezama, i informisaćemo Vas o merama koje smo preduzeli.

Kao lice na koje se podaci odnose imate sledeća prava:

Pravo na informisanje

Sve informacije u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti možete zatražiti na gorenavedenoj adresi ili putem e-mail adrese. Radi zaštite lica na koje se podaci odnose, potrebno je da se kao podnosilac upita ili zahteva identifikujete na odgovarajući način.

1.2 Pravo pristupa

Imate pravo da dobijete potvrdu o obrađivanju Vaših podataka o ličnosti. Po osnovu ovog prava možete dobiti informaciju o tome koji se Vaši podaci obrađuju, svrhu obrade kao i pravni osnov za obradu, informacije o rukovaocu i obrađivačima ličnih podatka, roku čuvanja podataka o ličnosti i dr.

1.3 Pravo na ispravku i dopunu

Imate pravo da tražite ispravku netačnih ličnih podataka i pravo da dodate lične podatke.

1.4 Pravo na brisanje

U određenim slučajevima imate pravo da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka (npr. ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani, opozvali ste pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, itd). Ukoliko iz bilo kog razloga ne možemo da udovoljimo Vašem zahtevu, obavestićemo Vas o istom.

1.5 Pravo na ograničenje obrade

U posebnim okolnostima imate pravo da ograničite obradu Vaših ličnih podataka. Svoja prava vezana za ograničenje obrade možete ostvariti i putem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

1.6 Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primate svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, a Vi imate pravo da ih prenesete drugom subjektu. Ovo pravo možete ostvariti samo ako se obrada zasniva na pristanku ili na osnovu ugovora, i kada se vrši automatizovano.

1.7 Pravo na prigovor

Imate pravo žalbe na određene vrste obrade i prikupljanja podataka kada se obrada zasniva na legitimnim interesima „IVKOVIĆ ATELJE“, npr. za marketinške svrhe.

1.8 Pravo na povlačenje pristanka

U svakom trenutku imate pravo da povučete pristanak za obradu podataka o ličnosti. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade za period pre povlačenja pristanka.

KAKO MOŽETE DA OSTVARITE SVOJA PRAVA, KONTAKT ZA POTREBE IZRICANJA PRIGOVORA, REŠAVANJE PRITUŽBI

Kako biste poslali pritužbu ili prigovor, ako želite da rešite neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi sa Vašim ličnim podcima koje obrađuje SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“, molimo Vas da to učinite koristeći naše sledeće kontakte:

SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“

  1. Dunavska br.10

21000 Novi Sad

Republika Srbija

e-mail: office@ivkovic1789.com

Da bismo Vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, što će za SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ predstavljati jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.

OBRAĐIVAČI LIČNIH PODATAKA

SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ koristi obrađivače za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti. Svi obrađivači podataka i primaoci koje SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ angažuje, obrađuju Vaše lične podatke isključivo u skladu sa „IVKOVIĆ ATELJE“ uputstvima i zakonski i ugovorno su dužni da se pridržavaju strogih sigurnosnih postupaka prilikom rukovanja ličnim podacima.

SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ kao rukovalac može da odredi kao obrađivača samo ono lice koje u potpunosti garantuje primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose.

Primaoci podataka o ličnosti

SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ podatke o ličnosti potrošača deli sa sledećim poslovnim partnerima u svrhu ispunjavanja funkcije „IVKOVIĆ ATELJE“ Internet prodavnice i pružanja potrošačima kvalitetnog iskustva na „IVKOVIĆ ATELJE“ Internet prodavnici:

BEXexpress kurirska služba, koja pruža uslugu isporuke poručenih artikala potrošačima, a radi izvršenja porudžbine prima sledeće podatke: ime i prezime, adresa i broj telefona.

VREMENSKI ROK U KOM SE LIČNI PODACI ČUVAJU

Podaci koje dostavite čuvaju se onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Svi prikupljeni podaci u vezi sa registrovanim korisničkim profilom čuvaju se do trenutka njegove deaktivacije. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web-stranici, odjavite se sa Newsletter-a i sl.),“IVKOVIĆ ATELJE“ će u narednih 6 meseci nakon deregistracije čuvati Vaše lične podatke kako bi se rešile eventualne reklamacije iz prethodnog perioda.

Svi prikupljeni podaci u vezi sa kupoprodajom robe u „IVKOVIĆ ATELJE“ Internet prodavnici obrađuju se do trenutka dok se ne ostvari svrha obrade tj. do trenutka uspešno izvršene kupovine, uračunavajući i vreme za rešavanje eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahteva koji se odnose na kupovinu proizvoda.

Prikupljeni podaci u vezi sa podnošenjem upita ili zahteva čuvaju se za ono vreme koje je potrebno da bi se udovoljilo Vašem zahtevu ili upitu.

Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, Vaše podatke ćemo koristiti za takvu namenu sve dok ne opozovete svoju saglasnost. Saglasnost koju ste dali možete opozvati u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi dejstvo u budućnosti.

Svi podaci prikupljeni kroz interakciju sa firmom „IVKOVIĆ ATELJE“ (kao što su: analiza kupovine, IP adresa, analiza uređaja, re-targeting, marketing i sl.) prilikom posete web-stranici, brisaće se u roku od 24 meseca od dana njihovog prikupljanja.

Ako to zahtevaju pozitivnopravni propisi,“IVKOVIĆ ATELJE“ navedene podatke može čuvati i duže, u skladu sa propisanim rokom čuvanja podataka.

Po isteku perioda čuvanja lične podatke brišemo trajno ili ih činimo anonimnim, tako da se više ne mogu povezati sa određenim pojedincem.

MALOLETNICI

Maloletnici, odnosno osobe mlađe od 15 godina, ne smeju da koriste „IVKOVIĆ ATELJE“ web-stranicu. SZTR „IVKOVIĆ ATELJE“ ne prikuplja niti zadržava lične podatke lica mlađih od 15 godina, i nijedan deo ove Internet stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 15 godina. Ako roditelj, rođak ili zakonski zastupnik takvog lica otkrije da su lični podaci poslati bez njegove saglasnosti, treba da se obrati na našu adresu ili putem e-mail-a na dataprotection office@ivkovic1789.com

IZMENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti se može povremeno menjati kako bi se uskladila sa pozitivnom praksom i pravnim propisima.

Sve promene koje budemo vršili u Politici privatnosti biće objavljene na ovoj stranici, a prema potrebi možete biti obavešteni i putem elektronske pošte.